Level 8 Level 10
Level 9

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
considerately
düşünceli/nazik bir şekilde
recurrent
tekrar eden,yineleyen
correspond to
bir şeyle uymak,uygun düşmek
spectacle
görünüm,manzara
recuperative
iyileştirici,düzeltici(restorative,healing)
indifferent
kayıtsız,ilgisiz(uninterested)
correspond with
birisiyle yazışmak
induce
sebep olmak(cause)
exert
kullanmak,sarf etmek
rebuke
azarlamak(scold)
implication
sonuç,çıkarım
exclude
dışında tutmak,hariç tutmak
rebut
çürütmek(disprove,refute)
soundly
adamakıllı,doğruca
lenient
yumuşak,hoşgörülü(indulgent,soft)