Level 75 Level 77
Level 76

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conviction
mahkumiyet,inanç
unsavoury
lezzetsiz,kötü kokulu
conformity
uygunluk,uyum
stance
duruş,durum
inedible
yenmez(yemek)
condictivity
iletkenlik
laze
tembellik etmek
unravel
çözmek,aydınlatmak
evict
tahliye ettirmek,mahkeme kararıyla çıkartmak
characterize
tanımlamak,nitelendirmek
relish
zevk,çeşni
troublesome
zahmetli,sıkıntılı
intrude
izinsiz girmek,zorla sokmak
calibre
çap,yetenek
arbitrarily
keyfi olarak,isteğe bağlı olarak