Level 593 Level 595
Level 594

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inapt
toy,hünersiz,beceriksiz,yersiz
cosmopolitan
dünya vatandaşı,ulusal özelliğini yitirmiş kimse
dragoon
ağır süvari,zulmetmek,eziyet etmek
kinsfolk
akrabalar,soy sop
guy
korkuluk,germe halatı,alay etmek,takılmak
onrush
hücum,üşüşme,saldırma
nonplus
şaşkınlık,hayret
posse
birlik,takım,heyet
induct
resmen göreve başlamak,askere almak
joust
altı mızrak dövüşü,polemiğe girmek