Level 58 Level 60
Level 59

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dispense
dağıtmak,ilaç hazırlamak,uygulamak
factual
gerçek,fiili
disposal
yok etme,satış
utterance
söyleyiş,ifade
redeemed
kurtarmak,yerine getirmek
conducive
yardım eden,neden olan
hatred
kin,nefret
truancy
dersi asma,okulu asma
recount
anlatmak,sayıp dökmek
dire
korkunç,müthiş,dehşetli
avid(ambitious)
hırslı,arzulu
embellish
güzelleştirmek,süslemek
moderation
ılımlılık,ölçülülük
influenza
grip
amenity
tatlılık,hoşluk