Level 588 Level 590
Level 589

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
promontory
çıkıntı,burun
orate
konuşma yapmak,nutuk çekmek
curtsy
reverans
protor
yüzün yandan görünüşü,kesit,özgeçmiş
dignitary
yüksek mevkili kimse,büyük adam
intestacy
vasiyetsiz ölme,vasiyeti olmama
pledger
rehin veren,rehin borçlu
commemorative
hatıra,yadigar
operetta
operet
piccolo
küçük flüt