Level 585 Level 587
Level 586

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
purl
şırıltı,çağıltı,nakışla süslemek
dross
cüruf,süprüntü,atık
conformable
benzer,yerinde,uygun
insouciant
ilgisiz,kaygısız,tasasız
quidpro quo
one thing given in return for another
restitution
sahibine geri verme,zararı karşılama,tazmin
pentameter
beş heceli mısra
confluence
birlikte akma(nehir),kesişme noktası,kavşak
intercede
aracılık etmek,araya girmek
pedagogue
eğitimci,terbiyeci