Level 582 Level 584
Level 583

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
conversant
tanınmış,bilinen,bilen,deneyimli
dissidence
fikir ayrılığı,muhalefet,görüş ayrılığı
parse
gramer bakımından incelemek
close hauled
a bringing to an end
packet
bohça,çıkın,paketlemek,ambalajlamak
dither
kararsızlık,titreme,heyecan,tereddüt etmek
consul
konsolos
pauperism
fakirlik,yoksulluk
cosset
şımartmak,üstüne titremek
docket
iş listesi,gündem,listeye kaydetmek