Level 551 Level 553
Level 552

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
antonym
karşıt anlamlı sözcük
overweening
kibirli,kendini beğenmiş,mağrur
marquee
büyük çadır,otağı,tente
paludal
bataklık gibi,sıtmalı
bromine
brom
archaism
artık kullanılmayan deyim,kullanımdan düşmüş sözcük
chancery
yargıtay,yüksek mahkeme
demurrage
surastarya ücreti,bekleme süresi
shrewdness
cin gibilik,açıkgözlülük,zekilik
asunder
ayrı ayrı,parça parça,birbirinden ayrı