Level 540 Level 542
Level 541

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ex oficio
resmen,görev icabı
solipsism
tekbencilik
anathema
aforoz,lanetleme,nefret edilen şey
beatify
şad etmek,çok sevindirmek
manor
malikane,tımar
hew
balta ile kesmek,yontmak
inclement
sert,soğuk,fırtınalı
equivocate
kelime oyunu yapmak,kaçamaklı konuşmak
supine
yatay,sırtüstü yatan,i halinde isim fiil,den halinde isim fiil,gevşek
induct
resmen göreve almak,askere almak