Level 531 Level 533
Level 532

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
girder
kiriş,taban
sinecure
hizmetsiz maaşlı memuriyet,ense işi
rout
düzensiz,kalabalık,gürültücü,bozguna uğratmak
actionable
dava edilebilir
flue
baca,baca deliği,ince tüy
libation
tanrıların şerefine şarabın toprağa dökülmesi,içki içme
sate
doyurmak,gına gelmek
brandish
sallamak,savurmak
gnarled
boğumlu,budaklı,yamuk yamuk
froward
ters,aksi,inatçı