Level 525 Level 527
Level 526

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
magniloquent
abartılı,büyük
repartee
hazırcevap,yerinde cevap
abut
dayanmak,bitişik olmak
semaphore
bayraklarla işaret verme
manifold
çeşitli,birçok,türlü türlü,çoğaltılan yazı örneği,kopya
lacerate
yırtmak,yaralamak,parçalamak
jeremiad
yakınma,feryat
armada
donanma
lode
maden damarı
biped
iki ayaklı