Level 514 Level 516
Level 515

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rationale
mantık,mantıklı açıklama,gerekçe
celibate
bekar,dini nedenlerle evlenmeyen
foreknowledge
önbilgi,önceden bilme
gendarme
jandarma
touchstone
mihenk taşı,ayar
reassure
güvence vermek
underling
ast,başkasının emrindeki kimse
caveat
işlemlerin askıya alınması,ikaz,uyarı
trappings
takı,ziynet
vitriolic
iğneleyici,acı