Level 479 Level 481
Level 480

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
putrescent
çürümekte olan,kokuşmuş
molt
tüy dokmak
flatulence
gazlı olma,hava atmak
cataract
büyük çağlayan
disgruntled
bozulmuş,canı sıkılmış,(of/with ile)üzgün
vassal
bağımlı,derebeyine bağlı kimse,kul
homophone
eş sesli
superfluity
fazlalık,çokluk,gereksiz şey
convoke
toplantıya çağırmak,davet etmek
polemics
tartışma sanatı,fikir savaşı