Level 452 Level 454
Level 453

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sedulous
sürekli çalışan,azimli,dikkatli
perigee
ay yörüngesinin yer yüzüne en yakın olan noktası
refurbish
yenilemek(mobilya,ev vb),yeniden döşemek
hoodwink
göz boyamak,kandırmak,kafeslemek
inhume
gömmek,defnetmek
virago
cadaloz,eli maşalı kadın
rapine
yağmacılık,çapulculuk
overpower
hakkında gelmek,kahretmek,tepelemek
inculcate
öğretmek,tekrarlayarak kafasına sokmak,aşılamak
sidereal
yıldızlara ilişkin