Level 451 Level 453
Level 452

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sebaceous
yağ bezi,yağlı
perfidy
kahpelik,hainlik,vefasızlık
tilth
tarım,toprağı işleme
locative
ismin de hali
autarchy
kendi kendine yetme,özerklik
dead heat
beraberlik,berabere biten yarışma
supplicate
(yardım )dilemek,rica etmek,yalvarmak
brazen
sarı,tunçtan,yüzsüz
aplomb
kendine güvenen,tutarlı
heartrending
yürek parçalayıcı,çok acıklı