Level 422 Level 424
Level 423

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abjudicate
denying judgement
floe
yüzen buz kütlesi
browbeat
zorlamak,sert bakış veya sözlerle korkutmak
non sequitur
ilgisiz sonuç,alakasız laf,yersiz söz
abrasion
aşınma,yalama
liquefy
sıvılaştırmak,akışkanlaştırmak
dolorous
elemli,efkarlı,kederli
gamut
bir şeyin tamamı,tümü,gam,nota dizisi
cajolery
kandırma,güzel sözlerle aldatma
abnegation
inkar,feragat,çaba göstermeme