Level 395 Level 397
Level 396

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elegiac
ağıt tarzında,hüzünlü
vernacular
anadile ait,yerel dille yazılan,lehçe,şive
pilgrim
hacı,yolcu,seyyah
enactment
kanun çıkartma
porch
sundurma,veranda,taraça
tableaux
tablo,resimler
antiphonal
karşılıklı okumayla ilgili
extant
hala var olan,kaybolmamış
pageant
gösteri alayı,geçit alayı
fiddler
kemancı,dolandırıcı