Level 357 Level 359
Level 358

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
implacable
bastırılamaz,yatıştırılamaz
allay
yatıştırmak,hafifletmek
whirlpool
girdap
extemporize
hazırlıksız yapmak,doğaçtan söylemek
facetious
yerli yersiz espri yapan,şakacı
glib
dilli,konuşkan,dil dökenü
heedful
dikkatli,özenli
finagle
hile ile elde etmek,aldatmak
impede
geciktirmek,engellemek
apropos
uygun,yerinde,tam zamanında