Level 346 Level 348
Level 347

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cosmopolitan
çok uluslu,dünya vatandaşı,ulusal özelliğini yitirmiş kişi
demure
ağırbaşlı,çekingen,ciddi
truculent
acımasız,zalim,vahşi
ment
akıl,zeka,zihinsel,ruhsal
elicit
çıkarmak,meydana çıkarmak,aydınlatmak,tepki göstermek
venerable
muhterem,saygıdeğer,kutsal,mübarek
spurn
tepmek,tekme atmak,reddetmek
ramshackle
köhne,harap,yıkılmak üzere
wayward
kararsız,tutarsız,nazlı,şımarık
uncouth
hoyrat,kaba,görgüsüz