Level 301 Level 303
Level 302

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acrophobia
yükseklik korkusu
bourgeois
burjuva
timorous
ürkek,çekingen,korkak
obscured
belirsiz
poise
duruş,denge
debunking
gerçeği görmek,putları kırmak
epistolary
mektuplardan oluşan
acquiesce
karşı çıkmamak,razı olmak
bombast
gösterişli dil
epicure
damak zevkine sahip,keyfine düşkün kimse