Level 272 Level 274
Level 273

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
edify
ahlaki bakımdan eğitmek,öğretmek
undertone
fısıltı
hush money
birinin ağzını kapamak için verilen para
overt
açık,aşikar,meydanda
eerie
ürperti(cinli,perili gibi)
vindictive
kinci,intikam güden
rapprochement
yakınlaşma,barışma,uzlaşma
palliate
hafifletmek
undergraduate
lisans, üniversite öğrencisi
effervescent
kabarcıklarla köpüren(gazoz vb.)