Level 262 Level 264
Level 263

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bore
delmek,delik açmak
pedigree
soy ağacı
humanities
beşeri bilimler
bullion
altın veya gümüş külçesi
ebb
düşüş,kötüye gidiş,deniz suyunun çekilmesi,alçalmak
depraved
bozuk ahlaklı,ahlaki değerlerini yitirmiş
fulsome
mide bulandırıcı
tardy
geç,geç kalmış
heathen
dinsiz,putperest
telltale
sahte,yalan,dedikodu