Level 243 Level 245
Level 244

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pestilence
öldürücü salgın hasta
matrimony
evlenme,evlilik
overcharge
fazla hesap almak
antagonize
kendine düşman etmek,düşman olmasına yol açmak
preclude
önüne geçmek,önlemek
affidavit
beyanname,yeminli belge
needy
muhtaç(maddi)
unyielding
boyun eğmez,dediğim dedikçi
well versed in
bir konuda uzman
precocious
erken büyümüş,büyümüşte küçülmüş