Level 16 Level 18
Level 17

New level


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
repressive
baskılayıcı
entail
gerektirmek
reproach
suçlamak,sitem etmek
sentence
birini hapse/cezaya mahkum etmek
drastic
kökten,köklü
repudiate
red etmek
entice
kandırmak,aklını çelmek
repulse
geri püskürtmek
show off
hava atmak
reputedly
rivayete göre
equivocal
belirsiz
reversal
terslik,aksilik
situate
yerleştirmek
diverge
ayrılmak,uzaklaşmak
revolt
isyan etmek,ayaklanmak
simply
sadece,yalnız
reversible
ters çevrilebilir,geri alınabilir
drill
delik,delmek