Level 162 Level 164
Level 163

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
outlay
masraf,harcama
mutiny
isyan
exhort
tavsiye etmek,uyarmak
intermittent
aralıklı,kesik kesik,aralıklarla
paradox
çelişkili
embark(on/upon)
başlamak,gemiye binmek
interim
geçici olarak,araya sokarak
embezzle
zimmetine geçirmek
latent
gizli,belirti vermeksizin mevcut,açığa çıkmamış durumda(ilerde açığa çıkacak anlamı var)
groundless
yersiz