Level 160 Level 162
Level 161

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
subsistense
hayatta kalmak
untapped
dokunulmamış,el sürülmemiş
depriciate
değer kaybet(tir)mek
reprisal
misilleme,aynen karşılığını yapmak
take for granted
gerçek değerini vermemek,düşünmeden öyle olduğunu varsaymak
illuminate
açıklamak
lure
çekmek,cezbetmek,yem kullanarak çekmek
per
başına,tek
setback
yenilgi,zorluk,aksilik
inquire
sormak,soruşturmak