Level 157 Level 159
Level 158

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
repeal
(yasa vb.)feshetmek,kaldırmak
shipment
sevkiyat
rampant
yaygın,aşırı boyutlara varmış,her tarafa yayılmış
vermin
zararlı hayvan,parazit,bit
uniteral
tek taraflı olarak
sever
bağını kopartmak,kesmek,ayırmak
far-fetched
inanılmaz,gerçekten uzak
senseless
anlamsız
wrangle
tartışmak
recurrence
(hastalık) depreşme,nüksetmek,tekrarlamak,yinelemek