Level 153 Level 155
Level 154

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
toll
çan sesi,saatin çalması,geçiş parası(köprü vb.),çan çalmak
shaggy
kaba tüylü,çok tüylü,taranmamış,pürüzlü,yontulmamış
hither
bu taraftaki,buraya
stupor
sersemlik,uyuşukluk
yon
şuradaki,oradaki,öteki
eel
yılan balığı
anchor
çapa,demir,demir atmak,sağlama bağlamak
chisel
oymak,yontmak
rave
çılgınlık,deli olmak,saçmalamak,abuk subuk konuşmak
quip
espri,hazırcevap,iğnelemek