Level 14 Level 16
Level 15

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pertain
ilişkili olmak
cramped
hijyenik olmayan
degeneration
yozlaşma,aslını kaybetmek
practically
neredeyse,hemen hemen
cross out
üstünü çizmek,silmek
enclose
çevresini sarmak
deduction
tümevarım,sonuç(conclusion)
equip
donatmak
poignant
dokunaklı
defect
bozukluk,kusur--->speech defect;konuşma özrü
equate
eşitlemek
demobilize
askerden terhis etmek
pertinent
ilişkili
elimination
ortadan kaldırma,yok etme,hesaba katmamak
dress code
(bir iş yerinde veya okulda)kıfayet genelgesı(üniforma gibi)