Level 54 Level 56
Level 55

Звуки животных


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lAtră (a lătra)
scheAună (a scheuna)
miAună (a mieuna)
toArce (a toarce)
mugEște (a mugi)
rAge (a rage)
mÂrâie (a mârâi)
Urlă (a urla)
bEhăie (a behăi)
măcĂcăie (a măcăcăi)
gUiță (a guița)
grOhăie (a grohăi)
necheAză (a necheza)
orĂcăie (a orăcăi)
bÂzâie (a bâzâi)
țÂrâie (a țârâi)
gÂgâie (a gâgâi)
a cânta cucurigu
cotcodăcEște (a cotcodaci)
crOncăne (a croncăni)
mĂcăie (a măcăi)
piuie (a piui)
ciripEște (a ciripi)
cUcuie (a cucui)
chițăie (a chițăi)
gungurEște (a gunguri)