Level 8 Level 10
Level 9

Lecția 2. Gramatică


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acesta
этот; это (м.р.)
Acesta este un contabil.
Это бухгалтер.
Acesta este un scaun.
Это стул.
aceasta
эта; это (ж.р.)
Aceasta este o floare.
Это цветок.
Aceasta este o profesoară.
Это учительница.
în
в, на, за, во
în autobuz
в автобусе
în excursie
на экскурсии
în general, da
В общем, да
în detaliu
подробно
în rusă
на русском
Tu ești în clasă.
Ты в классе.
Noi suntem în parc.
Мы в парке.
Ei sunt în stradă.
Они на улице.
Formularul este în mapă.
Бланк в папке.
El intră în cameră.
Он заходит в комнату.
în luna iulie
в месяце июле
în aceasta perioadă
в этот период
Noi plecăm în Italia.
Мы уезжаем в Италию.
la
в; на; у
la universitate
в университете
la medic
у врача
la hotel
в отеле
la bibliotecă
в библиотеке
El pleacă la film.
Он уходит на фильм.
Tu mergi la gara.
Ты идёшь на вокзал.
la ora cinci
в 5 часов
la opt martie
восьмого марта
la dreapta
направо
la stânga
налево
a ajunge la maximum
достичь максимума
pe
на
pe birou
на письменном столе
pe perete
на стене
sub
под
sub masă
под столом
lângă
у, около, возле
lângă ușă
около двери
lângă universitate
возле университета
lângă fotoliu
возле кресла
după
за; после
după dulap
за шкафом
după ușă
за дверь