Level 64 Level 66
Level 65

Lecția 10. Structuri comunicative în dialoguri


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ce părere ai despre acest spectacol?
Какое твое мнение об этом спектакле?
După părerea mea e un spectacol foarte bun.
По моему мнению, это очень хороший спектакль
Da, dar eu cred că în trei acte este prea lung
Да, но я считаю, что в трех действиях он очень длинный.
Din acest punct de vedere, ai dreptate.
С этой точки зрения ты прав.
Cum crezi, se poate învăța o limbă stră­ină într-o lună de zile?
Как ты считаешь, можно выучить иностранный язык за один месяц?
Consider că se poate, dacă dorești tare și depui eforturi foarte mari.
Я считаю, что можно, если сильно желаешь и прилагаешь очень большие усилия.
Dar eu sunt convinsă. Pot demonstra acest lucru.
А я уверена. Могу это доказать.