Level 56 Level 58
Level 57

Lecția 9. Adverbul


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adverbul
наречие
încoace
сюда
aproape
близко
oriunde
всюду
departe
далеко
afară
снаружи
înainte
впереди, вперёд
înapoi
сзади, назад
încolo
туда
acolo
там
jos
внизу, вниз
sus
наверху, вверх
alături
рядом
acasă
дома
acum
сейчас
îndată
сейчас же
cândva
когда-то
niciodată
никогда
întotdeauna
всегда
dimineața
утром
aici
здесь
ieri
вчера
mâine
завтра
devreme
рано
târziu
поздно
demult
давно
atunci
тогда
așa
так
abia
еле-еле
încet
медленно, тихо
repede
быстро
împreună
вместе
bine
хорошо
rău
плохо
rar
редко
des
часто; частый
tare
громко
ușor
легко
puțin
мало
destul
достаточно, довольно (муж.род, ед.число)
suficient
довольно, достаточно
aproximativ
приблизительно
vreo
примерно
de acolo
оттуда
de aici
отсюда
înăuntru
внутри
dedesubt
снизу
deasupra
сверху
împrejur
вокруг
nicăieri
нигде, никуда
la timp
вовремя
undeva
где-нибудь
vizavi
напротив
iată
вот
odată
однажды
greu
трудно
numai
лишь
încă
ещё
doar
только
deodată
вдруг
deja
уже
mereu
всегда
apropo
кстати
în genere
вообще
de obicei
обычно