Level 26 Level 28
Level 27

Lecția 5. Pronumele și adjectivele demonstrative


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pronumele
местоимения
adjective
прилагательные
demonstrative
указательные
Băiatul acesta.
Этот мальчик. (после существ.)
Acest băiat.
Этот мальчик. (перед существ.)
Acesta este înalt.
Этот высокий.
Băiatul acesta este înalt.
Этот мальчик высокий.(этот - после сущ)
Acesta este Ion.
Это Ион.
Băiatul acesta este Ion.
Этот мальчик - Ион. (сущ. + acesta)
Acest băiat este Ion.
Этот мальчик - Ион (acest + сущ.)
aceștia
эти (муж. род)
Aceștia sunt studenții.
Эти - студенты.
Tinerii aceștia sunt studenți.
Эти юноши - студенты. (сущ.+aceștia)
Acești tineri sunt studenți.
Эти юноши - студенты. (acești + сущ.)
Aceasta este sora mea.
Это моя сестра.
Fata aceasta este sora mea.
Эта девушка моя сестра.(сущ. + aceasta)
Această fată este sora mea.
Эта девушка - моя сестра. (această + сущ.)
Acestea scriu.
Эти (жен.род) пишут.
Elevele acestea scriu.
Эти ученицы пишут.
Acestea sunt studente.
Эти - студентки.
Fetele acestea sunt studente.
Эти девушки - студентки. (сущ. + acestea)
Aceste fete sunt studente.
Эти девушки студентки (aceste + сущ)
acela
тот
Acela este acolo.
Тот там.
Băiatul acela este acolo.
Тот мальчик там.(сущ.+ acela)
Acel băiat cântă.
Тот мальчик поёт (acel + сущ.)
aceia
те (муж. род)
Aceia sunt acolo.
Те там.
Băieții aceia sunt acolo.
Те мальчики там. (сущ. + aceia )
Acei băieți cântă.
Те мальчики поют (acei + сущ)
aceea
та
Aceea este fiica mea.
Та - моя дочь
Fata aceea este fiica mea.
Та девушка моя дочь. (сущ. + aceea)
Acea fată este fiica mea.
Та девушка моя дочь (acea+ сущ.)
acelea
те (жен.род)
Acelea sunt fiicele mele.
Те - мои дочери.
Fetele acelea sunt fiicile mele.
Те девушки мои дочери. (сущ. + acelea)
Acele fete sunt fiicile mele.
Те девушки мои дочери. (acele + сущ)
Casa cea veche.
Тот старый дом.
Timpul cel de atunci.
То время тогда.
Prețiune cele noi.
Те новые цены.
Banii cei vechi.
Те старые деньги.
același
тот же
aceiași
те же (муж. род)
aceeași
та же
aceleași
те же (жен. род)
Este aceeași fată.
Та же самая девушка.
celălalt
тот другой
ceilalți
те другие (муж.род)
cealaltă
та другая
celelalte
те другие (жен. род)
Un frate este medic, iar celălalt este inginer.
Один брат врач, а (тот) другой инженер.
Sora mai mare este căsătorită, iar cealaltă soră nu.
Старшая сестра замужем, а (та) другая сестра нет.
Ce sunt aceștia?
Что это ? (м.р, мн.ч)
Aceștia sunt niște copaci.
Это (эти есть) деревья.
Cum sunt copacii aceștia?
Какие (есть) деревья эти?
Copacii aceștia sunt înalți.
Деревья эти (есть) высокие.
Cum sunt acesti copaci?
Какие (есть) эти деревья?
Acești copaci sunt înalți.
Эти деревья (есть) высокие.
acestea
эти (жен.род)
Ce sunt acestea?
Что это? Что есть эти? (ж. и ср. мн. ч)
Acestea sunt niște flori.
Это (эти есть) цветы.
Acestea sunt niște scaune.
Это (эти есть) стулья.
Ce culoare au lalelele acestea?
Какого цвета эти тюльпаны (Что за цвета имеют тюльпаны эти)?
Lalelele acestea au culoare galbenă.
Тюльпаны эти жёлтого цвета (имеют жёлтый цвет) .
Ce culoare au aceste lalele?
Какой цвет этих тюльпанов? (Что за цвета имеют эти тюльпаны?
Aceste lalele au culoare galbenă.
Эти тюльпаны жёлтого цвета (имеют жёлтый цвет).