Level 13 Level 15
Level 14

Lecția 3. Numeralele cardinale de la 1 la 19


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un
один (местоимённое прилагательное)
numerale cardinale
количественные числительные
Aici este numai un profesor.
Здесь только один преподаватель.
o
одна (местоимённое прилагательное)
Aici este numai o profesoară.
Здесь только одна преподавательница.
unu
один (без существительного)
Un inginer este în birou, unu este la șef.
Один инженер в кабинете, один - у шефа.
una
одна (без существительного); (местоимение)
doi
два
două
две
doi elevi
два ученика
două eleve
две ученицы
Aici sunt două eleve, acolo este una.
Здесь две ученицы, там - одна.
o ușă
одна дверь
două uși
две двери
trei
три
un actor
один актёр
doi actori
два актёра
trei actori
три актёра
o actriță
одна актриса
două actrițe
две актрисы
trei actrițe
три актрисы
trei creioane
три карандаша
trei ferestre
три окна
un scaun
один стул
două scaune
два стула
trei scaune
три стула
patru
четыре
cinci
пять
șase
шесть
șapte
семь
opt
восемь
nouă
девять
zece
десять
unsprezece
одиннадцать
unșpe
11 (кратко)
doisprezece
двенадцать (муж. род)
douăsprezece
двенадцать (жен. род)
doișpe
12 (кратко)
doisprezece pietoni
двенадцать пешеходов
douăsprezece mașini
двенадцать машин
treisprezece
тринадцать
treișpe
13 (кратко)
treisprezece pietoni
тринадцать пешеходов
treisprezece mașini
тринадцать машин
paisprezece
четырнадцать
paișpe
14 (кратко)
cincisprezece
пятнадцать
cinșpe
15 (кратко)
șaisprezece
шестнадцать
șaișpe
16 (кратко)
șaptesprezece
семнадцать
șapteșpe
17 (кратко)
optsprezece
восемнадцать
optșpe
18 (кратко)
nouăsprezece
девятнадцать
nouășpe
19 (кратко)