Level 114 Level 116
Level 115

Lecția 16. Numeralele ordinale și cineva, oricine,


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
primul (nominativ)
первый (им)
întâiul (acuzativ)
первый (вин)
primului (genitiv)
первого, первому (род)
întâiului (dativ)
первого, первому (дат)
prima (nominativ)
первая (им)
intaia (acuzativ)
первая (вин)
primei (genitiv)
первой (род)
întâii (dativ)
первой (дат)
primii/primele (nominativ)
первые (им)
întâii/întâile (acuzativ)
первые (вин)
primilor (genitiv)
первыми, первым (род)
întâilor (dativ)
первыми, первым (дат)
primul elev
первый ученик
primii elevi
первые ученики
lecția întâi
первый урок
cabinetul întâi
первый кабинет
al doilea
2-ой
a doua
2-ая
al douăzeci și unulea
21-ый
a douăzeci și una
21-ая
al treilea sportiv
третий спортмен
a treia colegă
третья коллега
(al) cui
кого, чей
(a) cui
кого, чья
(ai) cui
кого, чьи
(ale) cui
кого, чьи
cui
кому
Al cui este manualul?
Чей учебник?
A cui este cartea?
Чья книга?
Ai cui sunt ochelarii?
Чьи очки?
Ale cui sunt cărțiile?
Чьи книги?
căruia
которого, которому (pron.)
cărui
которого, которому (adj.)
căreia
которую, которой (pron.)
cărei
которую, которой (adj.)
cărora
которых, которым (pron.)
căror
которых, которым (adj.)
Îl prețuim pe omul care spune adevărul.
Мы ценим человека, который говорит правду.
Cărțile pe care le-am cumpărat au avut un preț mic.
У книг, которые я купил, была низкая цена
Profesorul căruia i-am mulțumit m-a ajutat mult.
Преподаватель, которого я поблагодарил, мне много помог.