Level 107 Level 109
Level 108

Lecția 15. Modul imperativ al verbelor


141 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
modul imperativ
повелительное наклонение
Învață!
Учи!
Lucrează!
Работай!
Vezi!
Смотри!
Taci!
Молчи!
Cere!
Проси!
Scrie!
Пиши!
Mergi!
Иди!
Treci!
Проходи!
Oferă!
Предложи!
Ieși!
Выходи!
Fugi!
Беги!
Vorbește!
Говори!
Coboară!
Спускайся (Выходи)!
Dă!
Дай!
Hotărăște!
Решай!
Fii!
Будь!
Fă!
Делай!
Du!
Неси!
Ia!
Возьми!
Adu!
Принеси!
Tradu!
Переведи!
Zi!
Скажи!
Vino!
Приходи!
Învățați!
Учите!
Vorbiți!
Говорите!
Scrieți!
Пишите!
Stai!
Стой!
Taceți!
Молчите!
Ieșiți!
Выходите!
Mergeți!
Идите!
Faceți!
Делайте!
Veniți!
Приходите!
Nu învăța!
Не учи!
Nu vorbi!
Не говори!
Nu scrie!
Не пиши!
Nu tăcea!
Не молчи!
Nu ieși!
Не выходи!
Nu merge!
Не иди!
Nu face!
Не делай!
Nu veni!
Не приходи!
Nu învățați!
Не учите!
Nu vorbiți!
Не говорите!
Nu scrieți!
Не пишите!
Nu taceți!
Не молчите!
Nu ieșiți!
Не выходите!
Nu mergeți!
Не идите!
Nu faceți!
Не делайте!
Nu veniți!
Не приходите!
Spală-te!
Мойся!
Spălați-vă!
Мойтесь!
Nu te spăla!
Не мойся!
Nu vă spălați!
Не мойтесь!
Grăbește-te!
Поспеши!
Grabiți-vă!
Поспешите!
Nu te grăbi!
Не спеши!
Nu vă grăbiți!
Не спешите!
Hotărăște-te!
Решай!
Hotărâți-vă!
Решайте!
Nu te hotărî!
Не решай!
Nu vă hotătâți!
Не решайте!
Du-te!
Уходи!
Duceți-vă!
Уходите!
Nu te du!
Не уходи!
Nu vă duceți!
Не уходите!
Cumpără-ți!
Купи (себе)!
Cumpărați-vă!
Купите!
Nu-ți cumpăra!
Не покупай!
Nu vă cumpărați!
Не покупайте!
Amintește-ți!
Вспомни!
Amintiți-vă!
Вспомните!
Nu-ți aminti!
Не вспоминай!
Nu vă amintiți!
Не вспоминайте
Așteaptă-mă!
Жди меня!
Așteptați-mă!
Ждите меня!
Așteaptă-l!
Жди его!
Așteptați-l!
Ждите его!
Aștept-o!
Жди её!
Așteptați-o!
Ждите её!
Așteaptă-ne!
Жди нас!
Așteptați-ne!
Ждите нас!
Așteaptă-i!
Жди их (муж.род).
Așteptați-i!
Ждите их (муж.род)
Așteaptă-le!
Жди их (жен.род)
Așteptați-le!
Ждите их (жен.род)
Dă-mi!
Дай мне!
Dați-mi!
Дайте мне!
Dă-i!
Дай ему (ей)!
Dați-i!
Дайте ему (ей)!
Dă-ne!
Дай нам!
Dați-ne!
Дайте нам!
Dă-le!
Дай им!
Dați-le!
Дайте им!
Nu mă aștepta!
Не жди меня!
Nu mă așteptați!
Не ждите меня!
Nu-l aștepta!
Не жди его!
Nu-l așteptați!
Не ждите его!
N-o aștepta!
Не жди её!
N-o așteptați!
Не ждите её!
Nu ne aștepta!
Не жди нас!
Nu ne așteptați!
Не ждите нас!
Nu-i aștepta!
Не жди их (муж.род)
Nu-i așteptați!
Не ждите их (муж.род)
Nu le aștepta!
Не жди их (жен.род)
Nu le așteptați!
Не ждите их (жен.род)
Nu-mi dă!
Не давай мне!
Nu-mi dați!
Не давайте мне!
Nu-i da!
Не давай ему (ей)!
Nu-i dați!
Не давайте ему (ей)!
Nu ne da!
Не давай нам!
Nu ne dați!
Не давайте нам!
Nu le da!
Не давай им!
Nu le dați!
Не давайте им!
Vorbești încet.
Говоришь тихо.
Vorbește încet!
Говори тихо!
Nu vorbești încet.
Не говоришь тихо.
Nu vorbi încet!
Не говори тихо!
Pleci mai târziu în oraș.
Идёшь попозже в город.
Pleacă mai târziu în oraș!
Иди попозже в город!
Nu pleci mai târziu în oraș.
Не идёшь попозже в город.
Nu pleca mai târziu în oraș.!
Не иди попозже в город!
Vii diseară la mine.
Приходишь вечером ко мне.
Vino diseară la mine!
Приходи вечером ко мне!
Nu vii diseară la mine.
Не приходишь вечером ко мне.
Nu veni diseară la mine!
Не приходи вечером ко мне!
Cobori jos și aștepți.
Спускаешься вниз и ждёшь.
Coboară jos și așteaptă!
Спускайся вниз и жди!
Nu cobori jos și nu aștepți.
Не спускаешься вниз и не ждёшь.
Nu coborî jos și nu aștepta!
Не спускайся вниз и не жди!
Ești totdeauna vesel.
Ты всегда весёлый.
Fii totdeauna vesel!
Будь всегда весёлым!
Nu ești totdeauna vesel.
Ты не всегда весёлый.
Nu fi totdeauna vesel!
Не будь всегда весёлым!
Ia prânzul la cafenea!
Обедай в кафе!
Iei prânzul la cafenea.
Обедаешь в кафе.
Nu iei prânzul la cafenea.
Не обедаешь в кафе.
Nu lua prânzul la cafenea!
Не обедай в кафе!
Mănânci o tartină și bei un pahar de lapte.
Ешь бутерброд и пьёшь стакан молока.
Mănâncă o tartină și bea un pahar de lapte!!
Съешь бутерброд и выпей стакан молока!
Nu mănânci o tartină și nu bei un pahar de lapte.
Не ешь бутерброд и не пьёшь стакан молока.
Nu mânca o tartină și nu bea un pahar de lapte
Не ешь бутерброд и не пей стакан молока!