Level 4 Level 6

33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ying2jie1= meet, welcome
ge4 zhong3
dao4chu4= khắp nơi
jiao1tang2=nhà thờ
quan2= toàn bộ
chang4ge= sing a song
tiao4wu3
hai2zi
wei4 ( ying1wei4 )
xing1 ji1
zhun3 bei1
jiu3
fei1 chang2
re4 nao4
wan3 shang4
xian1 = first
can1 jia1
huo2 dong4
ran2 hou4
quan2
wan3 fan4
liao2 tianr
he4 jiu3
kuai4 le
mei2 cuo4
zui4
gao4 xing1
hai2zi
gei3
ji2 qu4 = gửi đi
ji3 lai2 = gửi về
yi3 jing1 = chắc chắn , đã
dan4 ran2