Level 21 Level 23
Level 22

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vooravond
ранний вечер
in de vooravond
ранним вечером
in vergadering zijn
заседать
ontaarden
выйти из рамок, превращаться
nabestaande
ближайшие родственники
overwinning
победа
het gevecht
бой, битва
het gevecht aangaan
завязать бой
in gevecht komen / raken
вступить в бой
een gevecht op leven en dood
бой не на жизнь, а насмерть
wetgeving
законодательство
de geldende wetgeving
действующее законодательство
naderen
приближаться к
zijn doel naderen
приблизиться к цели
elkaar naderen
сблизиться
raadselachtig
загадочный
bevallen
родить, рожать
de zenuw
нерв
stalen zenuwen
стальные нервы
over zijn zenuwen raken
разнервничаться
de begeerte
желание, страсть к
alvast
пока, тем временем
geesteloos
безжизненный, бездушный
de letterkunde
литература
onvervangbaar
незаменимый, уникальный