Level 4 Level 6
Level 5

Liczebniki


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nulla
zero
egy
jeden
kettő
dwa
három
trzy
négy
cztery
öt
pięć
hat
sześć
hét
siedem
nyolc
osiem
kilenc
dziewięć
tíz
dziesięć
tizenegy
jedenaście
tizenkettő
dwanaście
tizenhárom
trzynaście
tizennégy
czternaście
tizenöt
piętnaście
tizenhat
szesnaście
tizenhét
siedemnaście
tizennyolc
osiemnaście
tizenkilenc
dziewiętnaście
húsz
dwadzieścia
huszonegy
dwadzieścia jeden
harminc
trzydzieści
negyven
czterdzieści
ötven
pięćdziesiąt
hatvan
sześćdziesiąt
hetven
siedemdziesiąt
nyolcvan
osiemdziesiąt
kilencven
dziewięćdziesiąt
száz
sto
ezer
tysiąc
első
pierwszy
második
drugi
három
trzeci
következő
następny
előző
poprzedni
utolsó
ostatni