Level 20 Level 22
Level 21

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
morally
manevi olarak, ahlaken
more
daha, daha fazla
moreover
dahası, üstelik
morning
sabah
most
en, çoğu, en çok
mostly
çoğunlukla
mother
anne
motion
hareket
motor
motor
motorcycle
motorsiklet
mount
çıkmak, binmek, dağ
mountain
dağ
mouse
fare
mouth
ağız
move
hareket etmek, hareket
moving
hareketli, hareket eden
movement
hareket
movie
film
movie theater
sinema
Mr
bay, bey, beyefendi
Mrs
hanım, bayan, hanımefendi
Ms
hanım, bayan, hanımefendi
much
çok, fazla
mud
çamur
multiply
çarpmak, çarpma işlemi (matematik)
mum
anne
murder
öldürmek, cinayet
muscle
kas
museum
müze
music
müzik
musical
müzikli, müzikal
musician
müzisyen
must
-meli -malı (şart)
my
benim
myself
kendim, ben
mysterious
gizemli, esrarengiz
mystery
gizem, sır
nail
tırnak
naked
çıplak
name
isim vermek, isim
narrow
dar
nation
ulus, millet
national
milli, ulusal
natural
doğal, tabii
naturally
doğal olarak
nature
tabiat, doğa
navy
donanma, deniz filosu
near
yakın
nearby
yakında
nearly
neredeyse, hemen hemen
neat
temiz, zarif
neatly
temiz, temizce
necessary
gerekli
necessarily
zorunlu olarak
unnecessary
gereksiz yere, boşu boşuna
neck
boyun
need
gerekmek, gerekli, ihtiyaç
needle
iğne, ibre
negative
olumsuz, negatif
neighbour
komşu
neighbourhood
komşuluk, semt, çevre, muhit
neither
hiçbiri, ikisi de değil
nephew
erkek yeğen
nerve
sinir
nervous
sinirli, gergin
nervously
sinirli olarak, gergin biçimde
nest
yuvaya yerleşmek, yuva
net
ağ, file
network
ağ, şebeke
never
asla, hiçbir zaman
nevertheless
yine de, buna rağmen
new
yeni
newly
yeni, yakın zamanda
news
haber
newspaper
gazete
next
ardından, sonraki
next to
bitişik, yanında
nice
güzel, hoş
nicely
güzelce, hoş
niece
kız yeğen
night
gece
no
hayır
nobody
kimse, hiç kimse
noise
gürültü, ses
noisy
gürültülü
noisily
gürültüyle
non
olmayan (olumsuz ön ek)
none
yok, hiçbiri
nonsense
saçmalık
no one
kimse, hiç kimse
nor
ne de
normal
normal
normally
normalde
north
kuzeyinde, kuzey
northern
kuzey
nose
burun
not
değil
note
not etmek, not
nothing
hiç, hiçbir şey
notice
bildirmek, ihtar, uyarı