Level 18 Level 20
Level 19

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
legally
yasal olarak
lemon
limon
lend
ödünç vermek
length
uzunluk
less
daha az
lesson
ders
let
izin vermek
letter
mektup
like
seviye
library
kütüphane
licence
lisans, ruhsat
license
lisans, ruhsat
lid
kapak
lie
uzanmak, yalan
life
hayat, yaşam
lift
kaldırmak, asansör
light
yakmak, ışık, hafif
lightly
hafifçe
like
beğenmek, gibi, sanki
unlike
farklı, aksine
likely
muhtemelen, olası
unlikely
muhtemel olmayan
limit
sınırlamak, sınır
limited
sınırlı
line
hat, çizgi
link
bağlamak, bağlantı
lip
dudak
liquid
sıvı
list
listelemek, liste
listen
dinlemek
literature
literatür, edebiyat
litre
litre
little
azıcık, küçük
a little
biraz
live
canlı, yaşayan, yaşamak
living
yaşayan, canlı
lively
canlı, hayat dolu
load
yüklemek, yük
unload
boşaltmak, elden çıkarmak
loan
borç, ödünç verme
local
yerel
locally
yerel olarak
locate
yerleştirmek, yerini saptamak
located
bulunan, yerini saptamak
location
yer, konum
lock
kilitlemek, kilit
logic
mantık
logical
mantıksal
lonely
yalnız
long
uzun zamandır, uzun
look
bakmak, bakış
look after
ilgilenmek
look at
bakmak, gözden geçirmek
look for
aramak, bulmaya çalışmak
look forward to
sabırsızlanmak, can atmak
loose
gevşek, serbest, bol
loosely
gevşek
lord
kral, lord
lorry
kamyon
lose
kaybetmek, kaçırmak
lost
kayıp, kaybolmuş
loss
kayıp, zarar
lot
çok, bir sürü
loud
yüksek sesle, gürültülü
loudly
gürültüyle
love
sevmek, aşk
lovely
güzel, hoş
lover
sevgili
low
alçak, düşük
loyal
sadık, vefalı
luck
şans
lucky
şanslı
unlucky
şanssız
luggage
bagaj
lump
yumru, şişlik
lunch
öğle yemeği
lung
akciğer
machine
makine
machinery
makinalar, mekanizme
mad
deli, kızgın
magazine
dergi, şarjör
magic
büyü, sihirli
mail
postalamak, posta
main
ana, başlıca, esas
mainly
başlıca, ağırlıklı olarak
maintain
sürdürmek, korumak
major
büyük, önemli
majority
çoğunluk, ekseriyet
make
yapmak, kazanç
make sth up
uydurmak
make-up
makyaj
male
erkek
mall
alışveriş merkezi, mesire
man
adam, insan
manage
yönetmek
management
yönetim
manager
yönetici, müdür
manner
tavır, tarz
manufacture
üretmek, üretim
manufacturing
imalat