Level 17 Level 19
Level 18

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jacket
ceket
jam
reçel
January (abbr Jan)
Ocak
jealous
kıskanç
jeans
kot
jelly
jöle
jewellery (BrE) (NAmE jewelry)
mücevher
job
join
katılmak
joint
eklem, ortak, müşterek
jointly
ortaklaşa
joke
şaka
journalist
gazeteci
journey
seyahat
joy
sevinç
judge
yargılamak, hakim, yargıç
judgement (also judgment especially in NAmE)
hüküm, karar
juice
meyve suyu
July (abbr Jul)
Temmuz
jump
atlamak, sıçramak, atlama
June (abbr Jun)
Haziran
junior
genç, küçük
just
sadece
justice
adalet
justify
haklı çıkarmak, düzeltmek
justified
haklı
k abbr kilometre
km
keen
keskin
keen on
istekli, meraklı
keep
tutmak, korumak
key
anahtar, kilitlemek
keyboard
tuş takımı, klavye
kick
tekmelemek, tekme
kid
çocuk, ufaklık
kill
öldürmek
killing
öldürme, ölüm
kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) (abbr kg)
kilogram
kilometre (BrE) (NAmE kilometer) (abbr k km)
kilometre
kind
tür, nazik
kindly
nazikçe, lütfen
unkind
kırıcı, nezaketsiz
kindness
iyilik, nezaket
king
kral
kiss
öpmek, öpücük
kitchen
mutfak
km abbr kilometre
km
knee
diz
knife
bıçak
knit
örmek, örgü örmek
knitted
örgü, dokuma
knitting
örme, örgü
knock
vurmak, vuruş
knot
düğüm, budak
know
bilmek
unknown
bilinmeyen, bilinmez
well known
tanınmış, iyi bilinen
knowledge
bilgi, malumat
l abbr litre
lt
label
etiketlemek, etiket
laboratory
laboratuvar
labour
emek, işgücü
lack
yoksun olmak, yoksunluk, eksiklik
lacking
eksik
lady
kadın, hanım, leydi
lake
göl
lamp
lamba, ampul
land
yere inmek, indirmek, arazi
landscape
manzara, peyzaj
lane
şerit, kulvar
language
dil, lisan
large
büyük, geniş
largely
çok, büyük oranda
last
son, en son, geçen
late
geç, gecikmiş
later
sonra
latest
en son çıkan, en yeni
latter
ikinci, ikincisi, sonraki
laugh
gülmek, kahkaha
launch
başlatmak
law
kanun
lawyer
avukat
lay
koymak, yerleştirmek
layer
katman
lazy
tembel
lead
öncülük etmek, öncülük
leading
önemli
leader
lider
leaf
yaprak
league
lig
lean
eğilmek, yaslanmak
learn
öğrenmek
least
en az derece, en az
at least
en azından
leather
deri
leave
ayrılmak
leave out
dışarıda bırakmak, atlamak
lecture
ders
left
sola, sol
leg
bacak
legal
yasal