Level 9 Level 11
Level 10

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
direction
yön
director
yönetmen
dirt
kir
dirty
kirli
disabled
engelli
disadvantage
dezavantaj
disagree
katılmamak
disagreement
anlaşmazlık
disappear
kaybolmak
disappoint
hayal kırıklığına uğramak
disappointing
hayal kırıklığı
disappointed
hayal kırıklığına uğramış
disappointment
hayal kırıklığı
disapproval
onaylamama
disapprove (of)
reddetme
disapproving
onaylamamak
disaster
felaket
disc
disk
discipline
disiplin
discount
indirim
discover
keşfetmek
discovery
keşif
discuss
tartışmak
discussion
tartışma
disease
hastalık
disgust
iğrenme
disgusting
iğrenç
disgusted
bıkkın
dish
tabak, yemek
dishonest
sahtekar
dishonestly
namussuzca
disk
disk
dislike
beğenmeme
dismiss
reddetmek
display
göstermek, ekran, görüntü
dissolve
eritmek
distance
mesafe
distinguish
ayırmak
distribute
dağıtmak
distribution
dağıtım
district
ilçe
disturb
rahatsız etmek
disturbing
rahatsız edici
divide
bölmek
division
bölünme
divorce
boşanmak
divorced
boşanmış
do auxiliary
yardımcı olmak
undo
geri
doctor
doktor, hekim
document
belge, doküman
dog
köpek
dollar
dolar
domestic
yerli, iç
dominate
hükmetmek
door
kapı
dot
nokta, benek
double
çift
doubt
şüphe
down
aşağı, aşağı doğru
downstairs
alt katta, alt kat
downwards
aşağıya, aşağıya doğru
downward
azalan
dozen
düzine
dr
dr
draft
taslak
drag
sürüklemek
drama
dram
dramatic
dramatik, çarpıcı
dramatically
dramatik
draw
çekmek
drawing
çizim
drawer
çekmece
dream
hayal kurmak, rüya
dress
giydirmek, elbise
dressed
giyinmiş
drink
içmek, içki
drive
sürmek
driving
sürme
driver
sürücü
drop
düşürmek, damla
drug
ilaç, uyuşturucu
drugstore
eczane
drum
davul
drunk
sarhoş
dry
kuru
due
gereken
due to
nedeniyle
dull
donuk, sıkıcı
dump
boşaltmak, çöplük
during
sırasında
dust
toz
duty
görev
dvd
dvd
each
her
each other
herbiri
ear
kulak
early
erken
earn
kazanmak
earth
toprak, yeryüzü