Level 2
Level 1

New level


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a
bir
abandon
terketmek
abandoned
terkedilmiş
ability
yetenek
able
yetenekli, yapılabilir
unable
aciz
about
hakkında
above
yukarıda, üzerinde
abroad
yurt dışında
absence
yokluk
absent
yok, bulunmayan
absolute
kesin, tam
absolutely
kesinlikle, tamamen
absorb
emmek
abuse
kötüye kullanmak, taciz, suistimal
academic
akademik
accent
aksan
accept
kabul etmek
acceptable
kabul edilebilir
unacceptable
kabul edilemez
access
erişim
accident
kaza
by accident
kaza ile
accidental
tesadüfi, kazara
accidentally
kazara
accommodation
konaklama, kalacak yer
accompany
eşlik etmek
according to
göre
account
hesap
accurate
doğru, kesin
accurately
tam olarak
accuse
suçlamak
achieve
başarmak
achievement
başarı
acid
asit
acknowledge
onaylamak, kabul etmek
acquire
kazanmak
across
karşısında
act
hareket, eylem
action
aksiyon, eylem
take action
harekete geç
active
aktif, faal
actively
aktif
activity
aktivite, etkinlik, faaliyet
actor
aktör, oyuncu
actress
aktris, oyuncu
actual
gerçek
actually
aslında, gerçekten
advertisement
reklam
ad
reklam
adapt
uyarlamak, uydurmak
add
eklemek
addition
ilave, ek
in addition (to)
ek olarak
additional
ek, ilave
address
adres, adres yazmak
adequate
yeterli, uygun
adequately
yeterli olarak
adjust
ayarlamak
admiration
hayranlık
admire
hayran olmak, takdir etmek
admit
itiraf etmek, kabul etmek
adopt
benimsemek, kabul etmek
adult
yetişkin
advance
ilerlemek, avans
advanced
gelişmiş, ileri
in advance
önceden
advantage
avantaj, üstünlük
take advantage of
yararlanmak
adventure
macera, serüven
advertise
duyurmak
advertising
ilan
advert
reklam
advice
tavsiye
advise
bildirmek
affair
mesele, ilişki
affect
etkilemek
affection
sevgi
afford
gücü yetmek
afraid
korkmak, korkmuş
after
sonra, ardından
afternoon
öğleden sonra
afterwards
sonradan
again
tekrar
against
karşı
age
yaş, çağ
aged
yaşlı
agency
ajans
agent
ajan, temsilci
aggressive
agresif, saldırgan
ago
önce
agree
anlaşmak
agreement
anlaşma
ahead
önde, ileride
aid
yardım, yardımcı olmak
aim
amaç, hedef
air
hava
aircraft
uçak, uçak filosu
airport
havalimanı