å finne fram

to find one's way

Literally: to find (å finne) forward (fram) by Oof

Learn Norwegian on Memrise


Find other Norwegian courses on Memrise