wrth

by, at (proximity); while

Mae rhywun [wrth] y drws = Someone's [at] the door. Roedd e'n sefyll _wrth_ y byrddau 'na = He was standing _by_ those tables. Ro'n i'n teimlo'n hapus [wrth] siarad â fe = I felt happy [while] talking to him. by SoapDistant