rubber

gumka

Gumka to rubber ale nie da się niczego wyrubberować. Rubber jest elastyczny i wymazuje nawet gRUBe oBERwane od rysunku ołówkowe linie. by malinowskiw1