שׁאר

to remain

Shar, I'll STAY here. by MoshiachNow