úspěch

a success

Výstava byla pro velký úspěch o tři měsíce prodloužena. The exhibition was prolongated because of the big success být korunován úspěchem - to be crowned by success mít úspěch - to have success, to be successfull sklízet úspěch - to harvest success dosáhnout úspěchu - to gain success čestný úspěch - consolation goal (sportive) střídavý úspěch - varying degrees of success, success and failure by doralina